Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 773822 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
12099
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 12 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
Vrsta: 12099 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba, drugje nerazporejeno
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000096
Trajanje: 5 let
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Posebni in vzgojni program
Uradni list: 15/2014
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Osnovna šola Dragotina Ketteja
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin, Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami v Tolminu
Osnovna šola Glazija
Osnovna šola Gornja Radgona, enota s prilagojenim programom
Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
Osnovna šola Helene Puhar Kranj
Osnovna šola Idrija Enota s prilagojenim učnim programom
Osnovna šola IV. Murska Sobota
Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer Enota s prilagojenim programom
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika
Osnovna šola Jela Janežiča
Osnovna šola Kozara Nova Gorica
Osnovna šola Lenart
Osnovna šola Litija, POŠ s prilagojenim programom
Osnovna šola Ljubo Šercer
Osnovna šola Ljudevita Pivka Ptuj
Osnovna šola Milke Šobar - Nataše Črnomelj
Osnovna šola Minke Namestnik- Sonje Slovenska Bistrica
Osnovna šola Mirna Podružnica s prilagojenim programom
Osnovna šola Miroslava Vilharja, Podružnična šola s prilagojenim uč.prog.
 
<< 1 2 3 >>   Število strani: 3