Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 773822 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
12099
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 12 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
Vrsta: 12099 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba, drugje nerazporejeno
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000096
Trajanje: 5 let
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Posebni in vzgojni program
Uradni list: 15/2014
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj
Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško
Osnovna šola dr. Slavka Gruma
Osnovna šola Dragotina Ketteja
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin, Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami v Tolminu
Osnovna šola Glazija
Osnovna šola Gornja Radgona, enota s prilagojenim programom
Osnovna šola Helene Puhar Kranj
Osnovna šola Idrija, Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Osnovna šola IV. Murska Sobota
Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer Enota s prilagojenim programom
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika
Osnovna šola Jela Janežiča
Osnovna šola Kozara Nova Gorica
Osnovna šola Lenart
Osnovna šola Litija, POŠ s prilagojenim programom
Osnovna šola Ljubo Šercer
Osnovna šola Milke Šobar - Nataše Črnomelj
Osnovna šola Minke Namestnik- Sonje Slovenska Bistrica
Osnovna šola Mirna Podružnica s prilagojenim programom
 
<< 1 2 3 >>   Število strani: 3