Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5083729 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Milke Šobar - Nataše Črnomelj
Naslov zavoda: Kurirska steza 8, Črnomelj
  8340 Črnomelj
Tel.: 07 306 17 40
Fax.: 07 306 17 47
Davčna št.: 15995615
TRR: 01217-6030688873
Vodja zavoda: ravnatelj Klavdija Žalec Štrekelj
Elektronski naslov zavoda: os-msn-crnomelj@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.osmsn.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 29.11.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA ČRNOMELJ
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom