Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5087848 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Jela Janežiča
Naslov zavoda: Podlubnik 1, Škofja Loka
  4220 Škofja Loka
Tel.: 04 506 14 11
Fax.: 04 506 14 19
Davčna št.: 81752130
TRR: 01322-6030691876
Vodja zavoda: ravnatelj Marjeta Šmid
Elektronski naslov zavoda: os.jj-skofjaloka@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~oskrjj2s/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 05.12.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA ŠKOFJA LOKA
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom