Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5083117 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Ljubo Šercer
Naslov zavoda: Reška cesta 6, Kočevje
  1330 Kočevje
Tel.: 01 893 10 47
Fax.: ---
Davčna št.: 51450763
TRR: 01100-6008351723
Vodja zavoda: ravnatelj Barbara Poje
Elektronski naslov zavoda: os.ls-kocevje@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.osls.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 30.11.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA KOČEVJE
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom