Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5689147 001
Naziv zavoda: Osnovna šola Litija, POŠ s prilagojenim programom
Naslov zavoda: Cesta komandanta Staneta 2, Litija
  1270 Litija
Tel.: 01 898 11 47
Fax.: ---
Davčna št.: 17567734
TRR: 01260-6030660867
Vodja organizacijske enote: ravnatelj ---
Elektronski naslov zavoda: ---
Spletna stran: http://www2.siol.net/ext/oslitija
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Matični zavod: Osnovna šola Litija

Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom