Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5082986 007
Naziv zavoda: Osnovna šola Idrija, Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Naslov zavoda: Lapajnetova ulica 50, Idrija
  5280 Idrija
Tel.: 05 372 62 00
Fax.: 05 377 10 65
Davčna št.: 75180596
TRR: 52020-7130030778
Vodja organizacijske enote: ravnatelj ---
Elektronski naslov zavoda: osidrija@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.osnovna-sola-idrija.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Matični zavod: Osnovna šola Idrija

Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom