Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 773822 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
12099
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 12 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
Vrsta: 12099 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba, drugje nerazporejeno
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000096
Trajanje: 5 let
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Posebni in vzgojni program
Uradni list: 15/2014
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Center Gustava Šiliha Maribor
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič
Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa
Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan
Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Enota Divača
Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
Dvojezična osnovna šola II Lendava
II. Osnovna šola Žalec
JVIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina
Osnovna šola Ane Gale Sevnica
Osnovna šola Antona Janše Radovljica
Osnovna šola Brinje Grosuplje, Podružnična osnovna šola s prilagojenim programom
Osnovna šola Cvetka Golarja Ljutomer
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina Enota s prilagojenim programom
 
<< 1 2 3 >>   Število strani: 3