Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5051134 000
Naziv zavoda: Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
Naslov zavoda: Langusova ulica 8, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: 01 244 27 50
Fax.: 01 244 27 77
Davčna št.: 94559899
TRR: 01100-6030689853
Vodja zavoda: ravnatelj Romana Kolar
Elektronski naslov zavoda: info@center-iris.si
Spletna stran: https://center-iris.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Administrator (slepi in slabovidni) 999692 01 Administrator (slepi in slabovidni)
Ekonomski tehnik (pti) (VID) 890225 01 Ekonomski tehnik (pti) (VID)
Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) 999773 01 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)
Gastronomija in turizem (slepi in slabovidni) 999781 01 Gastronomija in turizem (slepi in slabovidni)
Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke 598850 01 Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke
Pomočnik v biotehniki in oskrbi (slepi in slabovidni) 999584 01 Pomočnik v biotehniki in oskrbi (slepi in slabovidni)
Pomožni administrator (slepi in slabovidni) 999583 01 Pomožni administrator (slepi in slabovidni)
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobr. standardom za slepe in slabovidne otroke 214725 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobr. standardom za slepe in slabovidne otroke
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi 999574 01 Prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi
Vzgojni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 556794 01 Vzgojni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami