Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 556794 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
12099
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 12 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
Vrsta: 12099 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba, drugje nerazporejeno
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000093
Trajanje: 0 let
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Posebni in vzgojni program
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
Mladinski dom Jarše Ljubljana
Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana
Mladinski dom Maribor
Osnovna šola Veržej
Osnovna šola Veržej - Zav
Vzgojni zavod Kranj
Vzgojni zavod Planina
Vzgojnoizobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik
Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec