Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5049768 000
Naziv zavoda: Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
Naslov zavoda: Novi trg 43A, Kamnik
  1241 Kamnik
Tel.: 01 8301 300
Fax.: 01 831 76 66
Davčna št.: 99621053
TRR: 01100-6030689368
Vodja zavoda: direktor Goran Pavlič
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo@cirius-kamnik.si
Spletna stran: http://www.cirius-kamnik.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Administrator (GIB) 999689 01 Administrator (GIB)
Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (pti) 624253 01 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (pti)
Elektrotehnik (GIB) (pti) 999827 01 Elektrotehnik (GIB) (pti)
Pomočnik v tehnoloških procesih (gibalno ovirani) 763063 01 Pomočnik v tehnoloških procesih (gibalno ovirani)
Pomožni administrator (gibalno ovirani) 287007 01 Pomožni administrator (gibalno ovirani)
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami (Post)rehabilitacijski praktikum 282737 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami (Post)rehabilitacijski praktikum
Postrehabilitacijski prektikum 824411 01 Postrehabilitacijski praktikum
Prilagojen program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane otroke 209111 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane otroke
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Računalnikar 999748 01 Računalnikar, zadnji vpis: 1.9.2022
Računalnikar (GIB) 999751 01 Računalnikar (GIB), zadnji vpis: 1.9.2022
Vzgojni program za gibalno ovirane otroke in mladostnike v dnevni obliki usposabljanja 999581 01 Vzgojni program za gibalno ovirane otroke in mladostnike v dnevni obliki usposabljanja
Vzgojni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 556794 01 Vzgojni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami