Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5049768 000
Naziv zavoda: Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
Naslov zavoda: Novi trg 43A, Kamnik
  1241 Kamnik
Tel.: 01 831 74 44
Fax.: 01 831 76 66
Davčna št.: 99621053
TRR: 50140-7130057109
Vodja zavoda: direktor Simona Rogič Ožek
Elektronski naslov zavoda: cirius-kamnik@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.cirius-kamnik.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Administrator (gibalno ovirani) 651322 01 Administrator (gibalno ovirani)
Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) 911771 01 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani)
Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (pti) 624253 01 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (pti)
Elektrikar (gibalno ovirani) 708855 01 Elektrikar (gibalno ovirani)
Elektrotehnik (gibalno ovirani) (pti) 133091 01 Elektrotehnik (gibalno ovirani) (pti)
Pomočnik v tehnoloških procesih (gibalno ovirani) 763063 01 Pomočnik v tehnoloških procesih (gibalno ovirani)
Pomožni administrator (gibalno ovirani) 287007 01 Pomožni administrator (gibalno ovirani)
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami (Post)rehabilitacijski praktikum 282737 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami (Post)rehabilitacijski praktikum
Postrehabilitacijski prektikum 824411 01 Postrehabilitacijski praktikum
Prilagojen program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane otroke 209111 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane otroke
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Računalnikar (gibalno ovirani) 195916 01 Računalnikar (gibalno ovirani)
Vzgojni program za gibalno ovirane otroke in mladostnike v dnevni obliki usposabljanja 999581 01 Vzgojni program za gibalno ovirane otroke in mladostnike v dnevni obliki usposabljanja
Vzgojni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 556794 01 Vzgojni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami