Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 824411 01
Dosežen naziv: nedoločeno
KLASIUS-SRV:
39999
Segment: 3 Dopolnilno izobraževanje
Raven: 39 Dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno
Vrsta: 39999 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno
KLASIUS-P-16:
9999
Področje: Področje neznano


Šifra: 9903010099
Trajanje: 5 let
Prvi vpis: 1.9.1998
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Posebni in vzgojni program
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Srednja šola