Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu Razpis za vpis Razpis za vpis
   
 
Matična št.: 5049768 002
Naziv zavoda: Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Srednja šola
Naslov zavoda: Novi trg 43A, Kamnik
  1241 Kamnik
Tel.: 01 831 74 44
Fax.: 01 831 76 66
Davčna št.: 99621053
TRR: 50140-7130057109
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Alenka Markuž Humar, v. d.
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo@cirius-kamnik.si
Spletna stran: http://www.osp-zuim.lj.edus.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Administrator (GIB) 999689 01 Administrator (GIB)
Administrator (gibalno ovirani) 651322 01 Administrator (gibalno ovirani), zadnji vpis: 1.9.2019
Ekonomski tehnik (GIB) 999771 01 Ekonomski tehnik (GIB)
Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) 911771 01 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani), zadnji vpis: 1.9.2019
Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (pti) 624253 01 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (pti)
Elektrikar (GIB) 999704 01 Elektrikar (GIB)
Elektrikar (gibalno ovirani) 708855 01 Elektrikar (gibalno ovirani), zadnji vpis: 1.9.2019
Elektrotehnik (GIB) (pti) 999827 01 Elektrotehnik (GIB) (pti)
Pomočnik v tehnoloških procesih (gibalno ovirani) 763063 01 Pomočnik v tehnoloških procesih (gibalno ovirani)
Pomožni administrator (gibalno ovirani) 287007 01 Pomožni administrator (gibalno ovirani)
Postrehabilitacijski prektikum 824411 01 Postrehabilitacijski praktikum
Računalnikar (GIB) 999751 01 Računalnikar (GIB), zadnji vpis: 1.9.2022
Računalnikar (gibalno ovirani) 195916 01 Računalnikar (gibalno ovirani), zadnji vpis: 1.9.2019