Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu Razpis za vpis Razpis za vpis
   
 
Matična št.: 5049768 002
Naziv zavoda: Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Srednja šola
Naslov zavoda: Novi trg 43A, Kamnik
  1241 Kamnik
Tel.: 01 831 74 44
Fax.: 01 831 76 66
Davčna št.: 99621053
TRR: 50140-7130057109
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Alenka Markuž Humar, v. d.
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo@cirius-kamnik.si
Spletna stran: http://www.osp-zuim.lj.edus.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Administrator (GIB) 999689 01 Administrator (GIB)
Administrator (gibalno ovirani) 651322 01 Administrator (gibalno ovirani), zadnji vpis: 1.9.2019
Ekonomski tehnik (GIB) 999771 01 Ekonomski tehnik (GIB)
Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) 911771 01 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani), zadnji vpis: 1.9.2019
Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (pti) 624253 01 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (pti)
Elektrikar (GIB) 999704 01 Elektrikar (GIB)
Elektrikar (gibalno ovirani) 708855 01 Elektrikar (gibalno ovirani), zadnji vpis: 1.9.2019
Elektrotehnik (GIB) (pti) 999827 01 Elektrotehnik (GIB) (pti)
Pomočnik v tehnoloških procesih (gibalno ovirani) 763063 01 Pomočnik v tehnoloških procesih (gibalno ovirani)
Pomožni administrator (gibalno ovirani) 287007 01 Pomožni administrator (gibalno ovirani)
Postrehabilitacijski prektikum 824411 01 Postrehabilitacijski praktikum
Računalnikar (GIB) 999751 01 Računalnikar (GIB)
Računalnikar (gibalno ovirani) 195916 01 Računalnikar (gibalno ovirani), zadnji vpis: 1.9.2019