Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 763063 01
Dosežen naziv: pomočnik v tehnoloških procesih
KLASIUS-SRV:
13001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 13 Nižje poklicno in podobno izobraževanje /nižja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 13001 Nižje poklicno izobraževanje/nižja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0788
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo


Šifra: 4302403010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis: 1.9.2009
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Nižji poklicni
Uradni list: 30/09
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Srednja šola