Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999748 01
Dosežen naziv: računalnikar
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0714
Področje: Elektronika in avtomatizacija


Šifra:
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis: 1.9.2022
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 13/2020
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Andragoški zavod , Ljudska univerza Maribor
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Ljudska univerza Celje
Ljudska univerza Radovljica
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
Srednja šola tehniških strok Šiška
Srednja tehniška šola Koper
Šolski center Kranj
Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro-računalniška šola in tehniška gimnazija
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Srednja tehniška in strokovna šola