Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5695252 000
Naziv zavoda: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Naslov zavoda: Vojkova cesta 74, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 05 00
Fax.: 01 568 25 27
Davčna št.: 57421838
TRR: 01100-6030689950
Vodja zavoda: ravnatelj Bernarda Kokalj
Elektronski naslov zavoda: info@zgnl.si
Spletna stran: http://www.zgnl.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 07.01.2000
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: REPUBLIKA SLOVENIJA
 
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Gastronomske in hotelske storitve (GLU,GJM) 999709 01 Gastronomske in hotelske storitve (GLU,GJM)
Grafični operater (GLU,GJM) 999718 01 Grafični operater (GLU,GJM)
Grafični tehnik (glu, gjm) 999595 01 Grafični tehnik (glu, gjm), zadnji vpis: 1.9.2019
Grafični tehnik (GLU,GJM) 999789 01 Grafični tehnik (GLU,GJM)
Grafični tehnik (pti) (glu, gjm) 999597 01 Grafični tehnik (pti) (glu, gjm)
Izdelovalec oblačil (GLU, GJM) 999722 01 Izdelovalec oblačil (GLU, GJM), zadnji vpis: 1.9.2021
Izdelovalec oblačil (GLU, GJM) 999865 01 Izdelovalec oblačil (GLU, GJM)
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce
Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke 598850 01 Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke
Lesarski tehnik (pti) (GLU, GJM) 332297 01 Lesarski tehnik (pti) (GLU, GJM)
Medijski tehnik (GLU, GJM) 999800 01 Medijski tehnik (GLU, GJM)
Medijski tehnik (gluhi in naglušni) 533435 01 Medijski tehnik (gluhi in naglušni), zadnji vpis: 1.9.2019
Mizar (GLU, GJM) 999735 01 Mizar (GLU, GJM)
Obdelovalec lesa (gluhi in naglušni) 142506 01 Obdelovalec lesa (gluhi in naglušni)
Oblikovalec kovin-orodjar (GLU, GJM) 999740 01 Oblikovalec kovin-orodjar (GLU, GJM)
Pomočnik v biotehniki in oskrbi (glu, gjm) 999585 01 Pomočnik v biotehniki in oskrbi (glu, gjm)
Pomočnik v tehnoloških procesih (gluhi in naglušni) 637812 01 Pomočnik v tehnoloških procesih (gluhi in naglušni)
Preoblikovalec tekstilij (GLU, GJM) 466837 01 Preoblikovalec tekstilij (GLU, GJM)
Pril. program devetletne osn. šole z enakovrednim izob. standardom za otroke z govorno jezikovnimi motnjami 487046 01 Pril. program devetletne osn. šole z enakovrednim izob. standardom za otroke z govorno jezikovnimi motnjami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke 781704 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi 999574 01 Prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi
Računalnikar (GLU, GJM) 999875 01 Računalnikar (GLU, GJM)
Računalnikar (GLU,GJM) 999747 01 Računalnikar (GLU,GJM), zadnji vpis: 1.9.2022
Slaščičar (GLU,GJM) 999753 01 Slaščičar (GLU,GJM)
Strojni tehnik (pti) (GLU, GJM) 940226 01 Strojni tehnik (pti) (GLU, GJM)
Tehnik računalništva (GLU,GJM) (pti) 999648 01 Tehnik računalništva (GLU,GJM) (pti)
Ustvarjalec modnih oblačil (pti) (GLU, GJM) 523985 01 Ustvarjalec modnih oblačil (pti) (GLU, GJM)
Vrtnar (GLU,GJM) 999765 01 Vrtnar (GLU,GJM)
Vzgojni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 556794 01 Vzgojni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami