Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5050162 000
Naziv zavoda: Strokovni center Frana Milčinskega Smlednik
Naslov zavoda: Valburga 5, Valburga
  1216 Smlednik
Tel.: 01 362 51 20
Fax.: 01 362 51 27
Davčna št.: 52374866
TRR: 01100-6030719244
Vodja zavoda: ravnatelj Anže Selko
Elektronski naslov zavoda: info@viz-smlednik.si
Spletna stran: http://www.viz-smlednik.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 556794 01 Vzgojni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola