Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5049695 000
Naziv zavoda: Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
Naslov zavoda: Vojkova ulica 33, Vipava
  5271 Vipava
Tel.: 05 365 52 00, 05 365 52 01
Fax.: 05 365 52 25
Davčna št.: 38503034
TRR: 01100-6030686361
Vodja zavoda: ravnatelj Lojze Adamič
Elektronski naslov zavoda: info@center-jpv.si
Spletna stran: http://www.center-jpv.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke 598850 01 Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 556794 01 Vzgojni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami