Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5050570 000
Naziv zavoda: Strokovni center Planina
Naslov zavoda: Planina 211, Planina
  6232 Planina
Tel.: 05 703 12 00
Fax.: 05 756 50 80
Davčna št.: 59604212
TRR: 01100-6030690920
Vodja zavoda: ravnatelj Leonida Zalokar
Elektronski naslov zavoda: zavod.planina@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.z-planina.po.edus.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Obdelovalec lesa 743253 01 Obdelovalec lesa
Pomočnik v biotehniki in oskrbi 646387 01 Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Pomočnik v tehnoloških procesih 860412 01 Pomočnik v tehnoloških procesih
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 556794 01 Vzgojni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola