Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 743253 01
Dosežen naziv: obdelovalec lesa
KLASIUS-SRV:
13001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 13 Nižje poklicno in podobno izobraževanje /nižja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 13001 Nižje poklicno izobraževanje/nižja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0722
Področje: Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija


Šifra: 3701400010
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Nižji poklicni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Gimnazija in srednja šola Kočevje
Lesarska šola Maribor
Lesarska šola Maribor, Srednja lesarska in gozdarska šola
Strokovni center Planina
Šolski center Ljubljana
Šolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
Šolski center Slovenj Gradec
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Šolski center Škofja Loka
Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo
Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec