Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 860412 01
Dosežen naziv: pomočnik v tehnoloških procesih
KLASIUS-SRV:
13001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 13 Nižje poklicno in podobno izobraževanje /nižja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 13001 Nižje poklicno izobraževanje/nižja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0788
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo


Šifra: 4302400010
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Nižji poklicni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja šola Jesenice
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Srednja tehniška šola Koper
Strokovni center Logatec
Strokovni center Planina
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Šolski center Krško - Sevnica
Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Krško
Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola
Šolski center Postojna, Srednja šola
Šolski center Ptuj
Šolski center Ptuj, Strojna šola
Šolski center Ravne na Koroškem
Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2