Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5050553 000
Naziv zavoda: Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan
Naslov zavoda: Strunjan 140, Strunjan
  6320 Portorož - Portorose
Tel.: 05 617 10 00
Fax.: ---
Davčna št.: 84845686
TRR: 01100-6008346097
Vodja zavoda: ravnatelj Nataša Brljavac
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo@osp-custr.kp.mss.edus.si
Spletna stran: http://www.cuevs.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 14.12.2010
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA PIRAN
 
Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami 886452 01 Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami