Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 886452 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
12001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 12 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
Vrsta: 12001 0snovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra:
Trajanje: 0 let
Prvi vpis: 1.9.2010
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Posebni in vzgojni program
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Center Gustava Šiliha Maribor
Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan
Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana
Dijaški dom Ptuj
Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj
Osnovna šola Glazija
Osnovna šola IV. Murska Sobota
Osnovna šola Minke Namestnik- Sonje Slovenska Bistrica