Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5087201 000
Naziv zavoda: Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj
Naslov zavoda: Ulica 25. maja 2A, Ptuj
  2250 Ptuj
Tel.: 02 771 07 80
Fax.: ---
Davčna št.: 61373800
TRR: 01100-6008359483
Vodja zavoda: ravnatelj Lidija Marin
Elektronski naslov zavoda: os.l-pivka@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~osmblpi/osoli.htm
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 07.12.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA PTUJ
 
Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami 886452 01 Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami