Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5085411 000
Naziv zavoda: Center Gustava Šiliha Maribor
Naslov zavoda: Majcigerjeva ulica 31, Maribor
  2000 Maribor
Tel.: 02 429 25 20
Fax.: 02 429 25 25
Davčna št.: 24210978
TRR: 01270-6030690156
Vodja zavoda: ravnatelj Milojka Sevšek
Elektronski naslov zavoda: osgusi@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.osgusi.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 11.12.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA MARIBOR
 
Center Gustava Šiliha Maribor je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami 886452 01 Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami