Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5640253 000
Naziv zavoda: Osnovna šola IV. Murska Sobota
Naslov zavoda: Trstenjakova ulica 71, Murska Sobota
  9000 Murska Sobota
Tel.: 02 522 30 80
Fax.: 02 522 30 83
Davčna št.: 10286179
TRR: 01280-6030690345
Vodja zavoda: ravnatelj Jana Grah
Elektronski naslov zavoda: o4ms@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.osp-4.ms.edus.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 05.12.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami 886452 01 Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami