Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5083699 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Glazija
Naslov zavoda: Oblakova ulica 15, Celje
  3000 Celje
Tel.: 03 425 13 00
Fax.: 03 425 13 14
Davčna št.: 56978006
TRR: 01211-6030688779
Vodja zavoda: ravnatelj Nevenka Kus
Elektronski naslov zavoda: o-glazija.ce@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~oglazijace/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 10.08.2010
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA CELJE, CELJE
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami 886452 01 Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami