Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5050758 000
Naziv zavoda: Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana
Naslov zavoda: Karlovška cesta 18, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: 01 241 81 00
Fax.: 02 241 81 21
Davčna št.: 94338558
TRR: 01261-6030264379
Vodja zavoda: ravnatelj Matej Rovšek
Elektronski naslov zavoda: center.janezalevca@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.centerjanezalevca.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 21.04.2010
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami 886452 01 Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami