Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu Razpis za vpis Razpis za vpis
   
 
Matična št.: 5167086 000
Naziv zavoda: Dijaški dom Ptuj
Naslov zavoda: Arbajterjeva ulica 6, Ptuj
  2250 Ptuj
Tel.: 02 787 07 00
Fax.: 02 787 07 07
Davčna št.: 35378620
TRR: 01100-6030632138
Vodja zavoda: ravnatelj Ivan Hercog
Elektronski naslov zavoda: dd.ptuj@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~ddmbptuj
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 25.05.2007
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: REPUBLIKA SLOVENIJA
 
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojna skupina DD 210833 01 Vzgojna skupina DD
Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami 886452 01 Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami