Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5087694 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Minke Namestnik- Sonje Slovenska Bistrica
Naslov zavoda: Partizanska ulica 20, Slovenska Bistrica
  2310 Slovenska Bistrica
Tel.: 02 805 04 70
Fax.: ---
Davčna št.: 86171275
TRR: 01313-6030691638
Vodja zavoda: ravnatelj Klavdija Fridrih Gošnjak
Elektronski naslov zavoda: info@osminka.si
Spletna stran: http://www.osminka.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 21.05.2010
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami 886452 01 Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami