Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5087961 000
Naziv zavoda: JVIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina
Naslov zavoda: Izletniška ulica 15, Rogaška Slatina
  3250 Rogaška Slatina
Tel.: 03 818 54 01
Fax.: 03 818 54 02
Davčna št.: 49830082
TRR: 01306-6030691302
Vodja zavoda: ravnatelj Apolonija Kunštek
Elektronski naslov zavoda: osiii-rog.slatina@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.3osrs.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 13.12.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA ROGAŠKA SLATINA
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom