Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5087538 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Ane Gale Sevnica
Naslov zavoda: Cesta na Dobravo 28, Sevnica
  8290 Sevnica
Tel.: 07 814 12 87
Fax.: 07 816 35 26
Davčna št.: 50320807
TRR: 51610-6030031023
Vodja zavoda: ravnatelj Gregor Pirš
Elektronski naslov zavoda: os.ag-sevnica@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-anegale.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 07.12.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA SEVNICA
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom