Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5083338 000
Naziv zavoda: Dvojezična osnovna šola II Lendava
Naslov zavoda: Ulica heroja Mohorja 1, Lendava
  9220 Lendava - Lendva
Tel.: 02 578 81 50
Fax.: 02 578 81 51
Davčna št.: 72087528
TRR: 01100-6008371996
Vodja zavoda: ravnatelj Tjaša Kurnik
Elektronski naslov zavoda: dosmslen@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~dosmslen/index.html
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 11.12.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo 825342 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo