Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5088542 000
Naziv zavoda: II. Osnovna šola Žalec
Naslov zavoda: Šilihova ulica 1, Žalec
  3310 Žalec
Tel.: 03 713 11 70
Fax.: 03 713 11 78
Davčna št.: 62175815
TRR: 01100-6008357931
Vodja zavoda: ravnatelj Petra Petrovič Pražnikar
Elektronski naslov zavoda: II.OS-ZALEC@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.2os-zalec.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 29.11.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA ŽALEC
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom