Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 8927375 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Cvetka Golarja Ljutomer
Naslov zavoda: Cvetka Golarja ulica 6, Ljutomer
  9240 Ljutomer
Tel.: 02 584 9170
Fax.: ---
Davčna št.: 73053287
TRR: 01263-6000000475
Vodja zavoda: ravnatelj Mateja Štefanec Vaupotič
Elektronski naslov zavoda: ---
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Osnovna šola Cvetka Golarja Ljutomer je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom