Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5088232 000
Naziv zavoda: Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
Naslov zavoda: Kidričeva cesta 19, Velenje
  3320 Velenje
Tel.: 03 898 68 40
Fax.: 03 898 68 47
Davčna št.: 72747684
TRR: 01333-6030692016
Vodja zavoda: ravnatelj Aleksander Vališer
Elektronski naslov zavoda: ---
Spletna stran: http://www.cviu-velenje.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 11.12.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA VELENJE
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom