Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5867371 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Antona Janše Radovljica
Naslov zavoda: Kranjska cesta 27A, Radovljica
  4240 Radovljica
Tel.: 04 537 49 10
Fax.: 04 537 49 19
Davčna št.: 65346785
TRR: 5154060333785
Vodja zavoda: ravnatelj Andreja Vouk
Elektronski naslov zavoda: projekt.oskraj@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-antonajanse.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 07.12.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA RADOVLJICA
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom