Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 773822 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
12099
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 12 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
Vrsta: 12099 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba, drugje nerazporejeno
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000096
Trajanje: 5 let
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Posebni in vzgojni program
Uradni list: 15/2014
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Osnovna šola Miroslava Vilharja, Podružnična šola s prilagojenim uč.prog.
Osnovna šola Muta, Oddelki osnovne šole s prilagojenim programom
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, oddelki za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice Enota s prilagojenim učnim programom
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Osnovna šola Roje
Osnovna šola Stanka Vraza Ormož
Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje
Osnovna šola 27. julij
Strokovni center Planina
Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dr.Marijana Borštnarja Dornava
 
<< 1 2 3 >>   Število strani: 3