Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5719119 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Naslov zavoda: Ulica Viktorja Kejžarja 35 , Jesenice
  4270 Jesenice
Tel.: 04 583 41 50
Fax.: 04 583 41 52
Davčna št.: 40778487
TRR: 01241-6030654232
Vodja zavoda: ravnatelj Aleksandra Valančič
Elektronski naslov zavoda: info@poldestrazisar.si
Spletna stran: http://www.poldestrazisar.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 29.11.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA JESENICE
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom