Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5171059 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Stanka Vraza Ormož
Naslov zavoda: Dobravska ulica 13A, Ormož
  2270 Ormož
Tel.: 02 741 65 50
Fax.: 02 741 65 51
Davčna št.: 10523677
TRR: 52410-6030031114
Vodja zavoda: ravnatelj Mojca Visenjak
Elektronski naslov zavoda: o-svormoz.mb@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-stankavraza.com
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 13.12.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA ORMOŽ
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom