Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5087287 001
Naziv zavoda: Osnovna šola Muta, Oddelki osnovne šole s prilagojenim programom
Naslov zavoda: Gasilska ulica 4, Muta
  2366 Muta
Tel.: 02 887 95 42
Fax.: 02 887 95 33
Davčna št.: 69843716
TRR: 51860-6030032522
Vodja organizacijske enote: ravnatelj ---
Elektronski naslov zavoda: prilagojeni-program.osmuta@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~ossgmu1s/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Matični zavod: Osnovna šola Muta

Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom