Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5241243 000
Naziv zavoda: Osnovna šola 27. julij
Naslov zavoda: Tomšičeva ulica 9, Kamnik
  1241 Kamnik
Tel.: 01 839 11 45
Fax.: 01 839 11 45
Davčna št.: 19755104
TRR: 50140-6030057343
Vodja zavoda: ravnatelj Jasna Lampe
Elektronski naslov zavoda: projekt1.oslj27jul@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-27julij.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 15.12.2010
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA KAMNIK
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom