Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5496837 002
Naziv zavoda: Osnovna šola Miroslava Vilharja, Podružnična šola s prilagojenim uč.prog.
Naslov zavoda: Trg padlih borcev 1A, Postojna
  6230 Postojna
Tel.: 05 700 0910
Fax.: 05 700 0915
Davčna št.: 92694969
TRR: 01294-6030675691
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Pia de Paulis Debevec
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo.vilhar@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.miroslav-vilhar.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom