Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5082854 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Roje
Naslov zavoda: Kettejeva ulica 15, Domžale
  1230 Domžale
Tel.: 01 722 52 60
Fax.: 01 722 52 65
Davčna št.: 21511489
TRR: 01223-6030688967
Vodja zavoda: ravnatelj Andreja Škrlj
Elektronski naslov zavoda: os.roje@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.roje.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 07.12.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA DOMŽALE
 
Osnovna šola Roje je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom