Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5899508 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje
Naslov zavoda: Keršičeva cesta 50, Trbovlje
  1420 Trbovlje
Tel.: 03 562 51 20
Fax.: 03 562 51 29
Davčna št.: 96660902
TRR: 01329-6030684258
Vodja zavoda: ravnatelj Katarina Pajer Povh
Elektronski naslov zavoda: os-toncke-cec@os-toncke-cec.si
Spletna stran: http://www.os-toncke-cec.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 14.11.2000
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA TRBOVLJE
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola