Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5087619 000
Naziv zavoda: Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
Naslov zavoda: Šercerjeva ulica 11, Slovenj Gradec
  2380 Slovenj Gradec
Tel.: 02 883 12 60
Fax.: 02 883 12 61
Davčna št.: 32857608
TRR: 51840-6030033444
Vodja zavoda: ravnatelj Ingrid Močnik
Elektronski naslov zavoda: tretja.os-sg@guest.arnes.si
Spletna stran: http://tretja.e-podpora.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 10.02.2011
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom