Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 1193481 002
Naziv zavoda: Osnovna šola Brinje Grosuplje, Podružnična osnovna šola s prilagojenim programom
Naslov zavoda: Ljubljanska cesta 40A, Grosuplje
  1290 Grosuplje
Tel.: 01 786 68 70
Fax.: 01 786 68 90
Davčna št.: 29928419
TRR: 01100-6008342120
Vodja organizacijske enote: ravnatelj ---
Elektronski naslov zavoda: os.brinje-grosuplje@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-brinje.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom