Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5082528 002
Naziv zavoda: Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina Enota s prilagojenim programom
Naslov zavoda: Cesta 5. maja 15, Ajdovščina
  5270 Ajdovščina
Tel.: 05 367 11 00
Fax.: 05 367 11 11
Davčna št.: 42140153
TRR: 01201-6030643485
Vodja organizacijske enote: ravnatelj ---
Elektronski naslov zavoda: ---
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~osngdl2s
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom