Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5085012 004
Naziv zavoda: Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer Enota s prilagojenim programom
Naslov zavoda: Cvetka Golarja ulica 6, Ljutomer
  9240 Ljutomer
Tel.: 02 584 91 70
Fax.: 02 584 91 71
Davčna št.: 92006582
TRR: 51930-7130030944
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Darja Kosič Auer
Elektronski naslov zavoda: ---
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom