Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5083877 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Helene Puhar Kranj
Naslov zavoda: Kidričeva cesta 51, Kranj
  4000 Kranj
Tel.: 04 201 42 90
Fax.: 04 201 42 95
Davčna št.: 81628757
TRR: 01252-6030689583
Vodja zavoda: ravnatelj Janez Cuderman
Elektronski naslov zavoda: projekt1.oskrhp@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~oskrhp1s/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 07.12.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA KRANJ
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom