Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5086345 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Dragotina Ketteja
Naslov zavoda: Šegova ulica 114, Novo mesto
  8000 Novo mesto
Tel.: 07 373 08 50
Fax.: 07 373 08 60
Davčna št.: 30381355
TRR: 01100-6008344351
Vodja zavoda: ravnatelj Vida Marolt
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo-os.dk@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.dknm.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 07.09.2010
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
 
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 773822 01 Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom